IEDERIN


Heb je een vraag of probleem? Bel het Meldpunt van Ieder(in)


Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Vanaf 6 januari kun je met je vragen terecht bij het Meldpunt van Ieder(in).


Het meldpunt van Ieder(in) is vanaf 6 januari bereikbaar op

– dinsdag van 9 – 12 uur en 13 – 16 uur

– donderdag van 9 – 12 en 13 – 16 uur

– en vrijdag van 9 -12 uur.


Het telefoonnummer is 085 – 400 70 22.
Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl


Verder op weg helpen

De medewerkers van het Meldpunt Ieder(in) kunnen je verder op weg helpen met je vraag of probleem. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen. Ook kunnen ze je advies geven over het indienen van een bezwaar of een klacht.


Belangrijke signalen

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Ieder(in) doet dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor Ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in onze lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.


RPV Emmen e.o is lid van Ieder(in)


===========================================================================================================================

WLZ


Verandering: rolstoel of scootmobiel Wlz-instellingen

Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen – zoals een rolstoel of scootmobiel – voor veel mensen die in een instelling wonen zonder behandeling. Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wlz en niet langer vanuit de Wmo. Voor mensen die thuis wonen met hulp vanuit de Wlz verandert er niets.


Meer informatie hierover vindt via nevenstaande link:===========================================================================================================================

WMO


WMO-abonnementstarief 2020:  Wat valt er wel en niet onder?

In 2020 verandert de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid wil iets doen aan deze stapeling van eigen bijdragen. Daarom wordt in 2020 de eigen bijdrage in de Wmo voor de meeste hulp en ondersteuning maximaal 19 euro per maand. Dit is het abonnementstarief. Hierdoor worden de totale kosten van de zorg voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte lager.

Het het Ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en -ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.Voor uitgebreidere informatie omtrent dit onderwerp kunt u neventaande link raadplegen:
===========================================================================================================================

CBR


Oog voor mensen met beperking bij het terugdringen wachttijden CBR

De wachttijden bij het CBR voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs lopen op. Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om bij de aanpak van dit probleem ook oog te hebben voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Door de lange wachttijden staat het leven van velen van hen letterlijk op pauze. Zonder rijbewijs kunnen zij niet naar hun werk, opleiding en deelnemen in het sociale leven.

Voor deze groep is in de media en in de Kamer nauwelijks aandacht geweest, terwijl ook juist zij de dupe zijn. Deze wachttijd is soms een onoverkoombare hindernis om zich te kunnen verplaatsen: zij hebben namelijk meestal geen alternatief, en de extra kosten drukken zwaar op een vaak al kleine beurs.Lees het volledige artikel en download de brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp via nevenstaande link:BELANGRIJKE INFORMATIE: IEDER(IN)