Gezondheid patiënten op het spel door ongewenste

effecten pakketmaatregel paracetamol, vitamine D en

kalktabletten.

Ongewenste effecten van pakketmaatregel moeten worden gestopt

Per 1 januari 2019 maken paracetamol (1000 mg), lage doseringen vitamine D en

kalktabletten geen deel meer uit van het basispakket. Het argument voor deze

maatregel was dat mensen deze middelen zelf kunnen kopen bij drogist of apotheek.

Uit een monitor van het Nivel blijkt nu dat er ongewenste effecten optreden. Uit de

monitor blijkt dat de meeste middelen nu minder vaak worden voorgeschreven door

huisartsen. Met als ongewenst effect dat in plaats daarvan juist zwaardere – en

duurdere – middelen worden voorgeschreven die wél worden vergoed. Het gebruik

van de middelen die uit het pakket zijn wordt vaak niet meer gemonitord door de arts

of apotheek. Deze ongewenste effecten hebben nadelige gevolgen voor de

gezondheid en de medicatieveiligheid. Bovendien leidt dit tot hogere zorgkosten.


Oproep aan de minister

In de kamerbrief van 18 juni heeft VWS minister Van Rijn laten weten dat hij o.a. met

patiëntenorganisaties in gesprek wil over de uitkomsten. Reuma Nederland vindt dat

er meer nodig is en vraagt de VWS minister van Medische Zorg om een uitzondering

te maken voor mensen die deze middelen langdurig op medisch voorschrift slikken.

Door voor deze groep mensen paracetamol 1000 mg, lage doseringen van vitamine

D en kalktabletten binnen de basisverzekering te laten vallen. Alleen zo kunnen de

ongewenste effecten die duidelijk uit de monitor blijken worden gestopt.

Home